Vertelactiviteiten

 

Wat is verhalen vertellen?

Vertellen is net zo oud als de mens zelf. We zijn tenslotte allemaal vertellende wezens. Verhalen hebben we nodig om de wereld om ons heen te begrijpen. Met alleen feitelijke gegevens en cijfermateriaal komen we er niet. Een verhaal maakt de samenhang der dingen duidelijk. Er zijn verhalen over het ontstaan van de wereld, verhalen over goden, over mensen, over dieren die net mensen lijken, over reuzen en dwergen, het barst van de verhalen. Deze verhalen geven troost of inspiratie. Je kunt je er over verbazen of in herkennen.

 

Vertellen is een podiumkunst, net als theater, cabaret of dans. Een verteller gebruikt zijn stem, mimiek, gebaren, eventueel muziek en attributen. Hij laat zich inspireren door het publiek, door zijn eigen bui, door zijn omgeving. Hierdoor vertelt hij het verhaal steeds anders. Hij gebruikt andere woorden, beschrijft andere anekdotes. Ieder verhaal is uniek. De verteller vertelt, maar het andere element wat een verhaal tot een verhaal maakt is de verbeeldingskracht van de luisteraar. De luisteraard vult in wat de verteller niet zegt, roept zijn eigen beelden en emoties op.

 

Verhalen kunnen mensen in beweging brengen. Daarom is het vertellen van verhalen ook een instrument om mens en maatschappij te spiegelen, om waarden en normen over te brengen of om mensen een weg te wijzen.

 

Vertellen en voorlezen

Vertellen is overigens iets anders dan voorlezen. Bij voorlezen gaat het om geschreven taal. De zinnen zijn overdacht en het gaat om precieze overdracht. Vertellerstaal is beeldende taal. Met woorden roept de verteller beelden op. Kleuren, geuren, geluiden, smaken, gevoelens en warmte. Zo wordt je het verhaal ingezogen en wordt het een belevenis.